Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
w ramach cyklu Forum Obywatelskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Lublin, 28-30 listopada 2022

Forum Obywatelskie to cykliczne, interdyscyplinarne wydarzenie naukowe

Zasadniczym celem jest podejmowanie ważnych zagadnień społecznych i politycznych oraz tworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dobrych praktyk. Forum dotyczy spraw bieżących oraz
wyjątkowo ważnych. Formuła wydarzenia przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, prawa, polityki, dyplomacji, biznesu, mediów.