Program Konferencji 2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”
w ramach cyklu Forum Obywatelskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
28-30.11.2022

Program:

28.11.2022 (poniedziałek), Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (GG-150)

10:00-10:30 Oficjalne otwarcie Konferencji, przemówienia okolicznościowe

Prowadzenie: dr hab. Robert Szwed (Rzecznik prasowy KUL)

Wystąpienia przedstawicieli Organizatorów/Gospodarzy:
– ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (Prorektor KUL ds. misji i administracji)
– dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju)
– Tomasz Tokarski (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL)
– Paweł Zdybel (Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL)

Wystąpienia zaproszonych Gości:
– dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ (Szef Służby Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych)
– Radosław Brzózka (Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki)
– Zbigniew Wojciechowski (Wicemarszałek Województwa Lubelskiego)
– prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk (Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego)
– Tomasz Marzec (Przewodniczący Rady Programowej Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Wiceprezes Zarządu Fundacji Kierunek Polska)
– Krzysztof Łątka (Prezes Zarządu Fundacji Europy Środkowo-Wschodniej)

10:30-11:00 Wykład inauguracyjny „Polska dyplomacja wobec współczesnych wyzwań”

dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

11:00-12:15 Panel „Kryzys urzeczywistniania wartości we współczesnym świecie”

Moderator: prof. dr hab. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prelegenci:
– prof. Tetiana Burlaienko (Uniwersytet Zarządzania Oświatą w Kijowie)
– ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
– Wojciech Kaczmarczyk (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)
– ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Komisja Prawnicza przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie)
– Kewin Lewicki (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Parlament Studentów RP)
– ks. dr hab. Adam Maj COr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ (Akademia Zamojska)

12:30-13:30 Panel „Stosunki międzynarodowe w obliczu współczesnych wyzwań i kryzysów”

Moderator: dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prelegenci:
– prof. Gieorgij Kasjanow (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
– prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
– prof. dr hab. Jan Zielonka (Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Wenecji)

15:00-16:15 Panel „Współczesna wojna informacyjna i kulturowa”

Moderator: dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prelegenci:
– dr hab. Agnieszka Demczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
– prof. Vasyl Hulai (Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”)
– dr Marzenna K. James (Uniwersytet Princeton)
– prof. Grygorii Monastyrskyi (Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu)
– ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

16:30-19:30 Seminarium „30 lat współpracy Polska-Mołdawia w dobie wielowymiarowych kryzysów”

16:30-16:45 Oficjalne otwarcie seminarium
– dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju)
– dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL (Prorektor KUL ds. kształcenia)
– Tomasz Kobzdej (Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii)

16:45-17:30 Panel „Polska dyplomacja wobec Republiki Mołdawii”
Moderator: dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prelegenci:
– Bogumił Luft (Ambasador RP w Republice Mołdawii w latach 2010-2012)
– dr Piotr Marciniak (Ambasador RP w Republice Mołdawii w latach 2000-2005, Uniwersytet Warszawski)
– dr Wiktor Ross (Ambasador RP w Republice Mołdawii w latach 1994-2000, UW/Collegium Civitas)

17:30-18:30 Panel „Polsko-mołdawskie partnerstwo w dobie wielowymiarowych kryzysów”
Moderator: dr Piotr Oleksy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Europy Środkowej w Lublinie)
Prelegenci:
– Kamil Całus (Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia w Warszawie)
– Oktawian Milewski (Radio France Internationale)
– dr Piotr Oleksy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Europy Środkowej w Lublinie)

18:30-19:30 Panel „Wymiar rozwojowy oraz społeczny stosunków polsko-mołdawskich”
Moderator: dr Piotr Oleksy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Europy Środkowej w Lublinie)
Prelegenci:
– Tomasz Horbowski (Solidarity Fund PL in Moldova)
– Krzysztof Kolanowski (b. Dyrektor Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Ialoveni)
– dr Małgorzata Sikora-Gaca (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
– dr hab. Valentin Constantinov (Mołdawski Uniwersytet Państwowy w Kiszyniowie)

29.11.2022 (wtorek), Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (GG-150)

09:00-10:00 Panel „Władza w dobie globalizacji i wielowymiarowych kryzysów”

Moderator: dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Prelegenci:
– ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– Aleksy Borówka (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nowej Europy)
– dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)
– dr Jacek Sobczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, b. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego)

10:00-11:00 Panel „Państwo prawa w obliczu współczesnych wyzwań i kryzysów”

Moderator: SSN dr hab. Tomasz Demendecki, prof. ucz. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prelegenci:
– SSN prof. dr hab. Paweł Czubik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
– prof. Volodymyr Kossak (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
– SSN prof. dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski)
– SSN dr hab. Maria Szczepaniec, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

11:00-11:15 Prelekcja „Kryzys związany z COVID-19 a praworządność na Węgrzech – kilka lekcji,
z których należy wyciągnąć wnioski”

dr Attila Horváth (Ludovika – Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie)

11:30-12:30 Panel „Kościół katolicki wobec wyzwań współczesności”

Moderator: ks. red. dr Rafał Pastwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gość Niedzielny)
Prelegenci:
– o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)
– prof. dr hab. Dariusz Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku)
– prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– bp dr Krzysztof Zadarko (Biskup pomocniczy Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej)

12:30-14:00 Panel „Uniwersytet wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych”

Moderator: dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL (Prorektor KUL ds. kształcenia)
Prelegenci:
– prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki)
– mec. Marcin Chałupka (Akademia Zamojska)
– prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
– dr Zofia Sawicka (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)
– prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
– prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich)
– prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska Komisja Akredytacyjna)
– Tomasz Zarębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)

15:00-16:00 Panel „Transformacja energetyczna w dobie wielowymiarowych kryzysów”

Moderator: dr inż. Róża Dzierżak (Politechnika Lubelska)
Prelegenci:
– Tobiasz Adamczewski (Fundacja Forum Energii)
– Wojciech Cetnarski (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej)
– prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska)
– dr Piotr Pawłowski (McKinsey&Company Polska, Power Solutions)
– prof. dr hab. Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

16:00-16:15 Prelekcja „Aktualne wyzwania krajowego przemysłu energetycznego a bezpieczeństwo narodowe Ukrainy”

– prof. Nataliia B. Savina (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem)
– dr Yevheniia Sribna (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem)

16:30-19:30 Seminarium „Solidarni z Ukrainą. Jak przygotować Europę do odbudowy Ukrainy?”

16:30-17:00 Oficjalne otwarcie seminarium
– dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju)
– Oleh Kuts (Radca-Minister Ambasady Ukrainy w RP)
– Tomasz Kowal (Konsul ds. polityczno-ekonomicznych Konsulatu Generalnego RP we Lwowie)
– Krzysztof Łątka (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej)

17:00-18:00 Sesja I: „Społeczeństwo i polityka”
Moderator: dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prelegenci:
– prof. Dmytro Dzvinchuk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu)
– Serhiy Gemberg (Rówieńska Obwodowa Administracja Wojskowa)
– Olesia Budko (Platforma granty.org.ua, Program Poland Prize Hub)

18:00-18:45 Sesja II: „Gospodarka”
Moderator: Krzysztof Łątka (Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej)
Prelegenci:
– prof. Valentyna Smachylo (Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Komunalnej im. A.N. Beketova)
– Pavlo Vernivskyi (Rada Konsultacyjna Mera Kijowa)
– Lila Mitina (Klaster IT w Kijowie)

18:45-19:30 Dyskusja

30.11.2022 (środa), Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (GG-150)

09:00-10:00 Panel „Finanse i gospodarka w dobie wielowymiarowych kryzysów”

Moderator: Tomasz Marzec (Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Fundacja Kierunek Polska)
Prelegenci:
– dr hab. Mariusz Kicia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
– mec. Piotr Kulik (Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Kulik)
– dr hab. inż. Artur Paździor, prof. ucz. (Politechnika Lubelska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział Lublin)
– Piotr Rusinowski (Biuro Rachunkowe PIORUN)
– prof. Natia Shengelia (Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi)
– dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundacja Potulicka)
– dr Beata Zięba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

10:00-11:15 Panel „Polityka historyczna i kulturalna państw – dylematy, perspektywy, wyzwania”

Moderator: dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prelegenci:
– dr Andrzej Demczuk (UMCS, Ambasador Programu Fulbrighta w województwie lubelskim)
– prof. Bohdan Hud (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki/Uniwersytet Warszawski)
– dr hab. Sebastian Piotrowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– Kacper Sakowicz (Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
dr hab. Mirosław Szumiło, prof. ucz. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Pamięci Narodowej)
– dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11:30-12:30 Panel „Polityka obronna i bezpieczeństwo państwa – perspektywy i wyzwania”

Moderator: mec. Tomasz Ośko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundacja Rozwoju KUL)
Prelegenci:
– Wojciech Pietr (Departament Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego)
– gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego)
– płk Sebastian Świętoński (Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej)
– dr Michał Wojnowski (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
– dr Alicja Zyguła (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, b. konsul RP na Ukrainie)

12:30-13:45 Panel „Polska wobec współczesnych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych”

Moderator: dr hab. Robert Szwed (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prelegenci:
– dr Sylwester Bogacki, prof. WSEI (Lubelska Akademia WSEI)
– mec. dr Mariusz Filipek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej)
– prof. dr hab. Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
– mec. dr Ryszard Pankiewicz (Akademia Zamojska)
– mec. dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL (KUL, Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego)
– Robert Zapotoczny (PFR Portal PPK Sp. z o.o.)

13:45-14:00 Podsumowanie i oficjalne zamknięcie Konferencji