O Konferencji 2022

„Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”

W dniach 28-30 listopada 2022 roku w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”. Wydarzenie, organizowane przez Fundację Rozwoju KUL wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, było kolejną odsłoną Forum Obywatelskiego.       

Forum Obywatelskie to cykliczne (organizowane od 2106 roku), interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, którego zasadniczym celem jest podejmowanie ważnych zagadnień społecznych i politycznych oraz tworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dobrych praktyk. Forum dotyczy spraw bieżących oraz wyjątkowo ważnych. Formuła wydarzenia przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, prawa, polityki, dyplomacji, biznesu, mediów.

Konferencja odbyła się pod hasłem: „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”. W związku z tym podczas wydarzenia została poruszona tematyka wielowątkowych kryzysów występujących we współczesnym świecie, takich jak: kryzys urzeczywistniania wartości, pandemia COVID-19, konflikty zbrojne (w szczególności wojna na Ukrainie), kryzys humanitarny czy zjawisko inflacji.

W ramach wydarzenia odbyły się następujące panele dyskusyjne:

 • „Kryzys urzeczywistniania wartości we współczesnym świecie”;
 • „Stosunki międzynarodowe w obliczu współczesnych wyzwań i kryzysów”;
 • „Współczesna wojna informacyjna i kulturowa”;
 • „Władza w dobie globalizacji i wielowymiarowych kryzysów”;
 • „Państwo prawa w obliczu współczesnych wyzwań i kryzysów”;
 • „Kościół katolicki wobec wyzwań współczesności”;
 • „Uniwersytet wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych”;
 • „Transformacja energetyczna w dobie wielowymiarowych kryzysów”;
 • „Finanse i gospodarka w dobie wielowymiarowych kryzysów”;
 • „Polityka historyczna i kulturalna państw – dylematy, perspektywy, wyzwania”;
 • „Polityka obronna i bezpieczeństwo państwa – perspektywy i wyzwania”;
 • „Polska wobec współczesnych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych”.

Integralną częścią wydarzenia były także:

 • Seminarium „30 lat współpracy Polska-Mołdawia w dobie wielowymiarowych kryzysów”;
 • Seminarium „Solidarni z Ukrainą. Jak przygotować Europę do odbudowy Ukrainy?”.

Wybór tematów powyższych seminariów nie był przypadkowy. Uwzględnienie podczas wydarzenia problematyki związanej z Mołdawią i Ukrainą miało wymiar symboliczny. Należy bowiem pamiętać, że wojna na Ukrainie oraz szczególna sytuacja geopolityczna w regionie Europy Wschodniej spowodowały bezprecedensową decyzję ze strony państw Unii Europejskiej o przyznaniu Mołdawii i Ukrainie statusu państw kandydujących. Jest to niezwykle ważny i długo oczekiwany krok, ale nie przesądza jeszcze o członkostwie obu państw w tej organizacji.

Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współorganizatorami wydarzenia były: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Samorząd Doktorantów KUL oraz Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Honorowy Patronat na wydarzeniem objęli Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów, Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Loża Lubelska Business Centre Club, Fundacja Kierunek Polska, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

Wydarzenie skierowane było w szczególności do pracowników naukowych, studentów i doktorantów uczelni polskich i zagranicznych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych.