Program Konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Człowiek, społeczeństwo i państwo w niestabilnym świecie”
w ramach cyklu Forum Obywatelskie

29.11. – 01.12.2023

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(Centrum Transferu Wiedzy, CTW-114)

PROGRAM

29.11.2023 (środa)

10:00-10:30 Oficjalne otwarcie Konferencji, wystąpienia okolicznościowe

Prowadzenie: dr hab. Robert Szwed (Rzecznik prasowy KUL)

Wystąpienia:

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Tomasz Tokarski (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL)
 • dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL)
 • Paweł Zdybel (Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL)
 • Joanna Majewska-Zarychta (Przewodnicząca Rady Doktorantów KUL)
 • Krzysztof Łątka (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej)
 • Tomasz Marzec (Wiceprezes Zarządu Fundacji Kierunek Polska)

10:30-11:00 Wykład inauguracyjny „Człowiek, społeczeństwo, państwo – cele wojny (nie)militarnej”

gen. bryg. Cezary Janowski (Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego)

11:00-12:15 Panel „Człowiek i jego otoczenie wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”

Moderator: ks. dr hab. Jarosław Jęczeń (KUL/Fundacja Rozwoju KUL)

Prelegenci:

 • dr František Drozd (Poradnia Społeczna „Familiaris” w Svicie, Słowacja)
 • dr Maria Gagacka (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego)
 • dr Piotr Guzdek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD (Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, Watykan)
 • dr Agnieszka Zaborowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

12:30-13:45 Panel „Porządek prawny w niestabilnym świecie… Współczesne problemy i wyzwania prawa”

Moderator: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prelegenci:

 • dr Dawid Kostecki (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • dr hab. Jan Majchrowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)
 • dr Marcin Olszówka (Collegium Intermarium w Warszawie/Rządowe Centrum Legislacji)
 • dr Justyna Węglińska (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

15:00-16:15 Panel „Polityka obronna i bezpieczeństwo państwa w niestabilnym świecie”

Moderator: mec. Tomasz Ośko (KUL/Fundacja Rozwoju KUL)

 • płk Jerzy Flis (Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)
 • Karol Łukomski (Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie)
 • Tomasz Nepelski (S.O.F. Tactics)
 • Paweł Piotrowski (Zarządca przymusowy ustanowiony przez Ministra Rozwoju i Technologii)
 • dr Michał Wojnowski (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

16:30-17:45 Panel „Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna – dylematy, perspektywy, wyzwania”

Moderator: dr inż. Róża Dzierżak (Politechnika Lubelska)

Prelegenci:

 • dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska)
 • Waldemar Kuśmierz (PGE Dystrybucja S.A.)
 • dr inż. Bartłomiej Mroczek (Politechnika Lubelska/Energa S.A.)
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza/Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza)

17:45-19:30 Wykład szkoleniowy „Wpływ służb specjalnych na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli”

płk rez. Andrzej Sąsiadek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

30.11.2023 (czwartek)

09:30-10:45 Panel „Polska, Europa i świat wobec współczesnych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych”

Moderator: dr hab. Robert Szwed (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prelegenci:

 • Aleksy Borówka (Uniwersytet Wrocławski/Fundacja Instytut Nowej Europy)
 • mec. dr Mariusz Filipek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Pracodawcy Ziemi Lubelskiej)
 • Marcin Kowalewski (Port Lotniczy Lublin S.A.)
 • dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Tomasz Marzec (Fundacja Kierunek Polska)
 • prof. Nataliia Pavlikha (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Ukraina)
 • dr Beata Zięba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

10:45-12:00 Panel „Propaganda i dezinformacja we współczesnym świecie”

Moderator: dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prelegenci:

 • dr Marzenna K. James (Uniwersytet Princeton, USA)
 • ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • red. Marcin Superczyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • ppłk rez. Robert Zulczyk (Stowarzyszenie Odrodzenie)

12:15-13:30 Panel „Współczesny ład międzynarodowy – dylematy, perspektywy, wyzwania”

Moderator: dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prelegenci:

 • prof. Anatoliy Kruglashov (Uniwersytet Łódzki/Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina)
 • prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

14:30-15:45 Panel „Finanse i gospodarka w niestabilnym świecie – dylematy, perspektywy, wyzwania”

Moderator: prof. dr hab. Marian Żukowski (KUL/Fundacja Rozwoju KUL)

Prelegenci:

 • doc. Roman Oleynyuk (Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Ukraina)
 • dr Piotr Rubaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Piotr Rusinowski (Biuro Rachunkowe PIORUN)
 • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Jacek Weremczuk (Novabroker Sp. z o.o.)
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

16:00-19:00 Seminarium „Przywództwo w Polsce i Ukrainie w obliczu kryzysu spowodowanego wojną”

Moderator: Krzysztof Łątka (Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej)

Prelegenci:

 • prof. Dmytro Dzvinchuk (Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Ukraina)
 • dr sc. ec Olha Rudachenko (Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Komunalnej im. Aleksieja Nikołajewicza Beketowa, Ukraina)
 • prof. Liudmyla Sliusareva (Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Ukraina)
 • prof. Valentyna Smachylo (Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Komunalnej im. Aleksieja Nikołajewicza Beketowa, Ukraina)
 • doc. Ivan Suliatytskyi (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)
 • mec. Robert Zakrzewski (Kancelaria Adwokacka Adwokat Robert Zakrzewski)

01.12.2023 (piątek)

09:30-10:45 Panel „Starcie wartości we współczesnym świecie”

Moderator: ks. dr hab. Marek Jeziorański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prelegenci:

 • dr med. Patrick Marcel Bellinck (NGO Oradea, Belgia)
 • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Piotr Magier (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. Tetyana Lohvynenko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Ukraina)

10:45-12:00 Panel „Kościół katolicki wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”

Moderator: o. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prelegenci:

 • o. dr hab. Michał Legan (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • o. prof. Marek Raczkiewicz CSsR (Katolicki Uniwersytet św. Damazego w Madrycie, Hiszpania)
 • ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

12:15-13:30 Panel „Zarządzać państwem w niestabilnym świecie… Państwo wobec współczesnych wyzwań”

Moderator: dr Jacek Szczot (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie/Fundacja PRO BONO FUTURO)

Prelegenci:

 • Iryna Chebeliuk (Urząd Miasta Łuck, Ukraina)
 • ks. prof. Pavol Dancák (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
 • płk rez. Jerzy Kozielewski (Stowarzyszenie Odrodzenie/Towarzystwo Jana Karskiego)
 • dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

14:30-15:45 Panel „Nauka wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych”

Moderator: mec. Marcin Chałupka (Akademia Zamojska)

Prelegenci:

 • Zbigniew Borówko (przedsiębiorca związany z wieloma prywatnymi spółkami prawa handlowego)
 • Michał Klimczyk (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza/Krajowa Reprezentacja Doktorantów)
 • Joanna Majewska-Zarychta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Jakub Pietkiewicz (Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej)
 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska)
 • prof. Iryna Vakhovych (Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina)

15:45-16:00 Podsumowanie i oficjalne zamknięcie Konferencji