Organizatorzy

Organizator

Fundacja Rozwoju KUL

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II została ustanowiona przez Prymasa Polski Księdza Kardynała Józefa Glempa aktem notarialnym w Warszawie 29 czerwca 1989 roku. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Do jej celów należy materialne i niematerialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży oraz upowszechniania wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie. W swojej historii Fundacja Rozwoju KUL zajmowała się różnego rodzaju działalnością. Obecnie obszarem fundacyjnej aktywności są m.in.: realizacja projektów o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym, współorganizowanie wydarzeń akademickich, prowadzenie NZOZ Poradni Zdrowia KUL (świadczenie usług medycznych), Księgarni Uniwersyteckiej, Akademickiego Centrum Językowego, Barku NO LOGO (usługi małej gastronomii), zarządzanie Konwiktem Księży Studentów KUL i Stołówką Studencką KUL, prowadzenie Domu Pracy Twórczej „Rajchertówka” w Kazimierzu Dolnym (świadczenie usług hotelowych), zarządzanie automatami vendingowymi (usługi sprzedaży artykułów spożywczych), a także zarządzanie parkingami w części kampusów KUL. Ponadto Fundacja jest udziałowcem Lubelskiej Szkoły Biznesu, którą utworzyła w 1990 roku.

Współorganizatorzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu swojej ponad 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą. KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki przyrodnicze, techniczne i medyczne.

Samorząd Doktorantów KUL i Uczelniany Samorząd Studentów KUL

W ramach Uniwersytetu funkcjonuje Samorząd Doktorantów i Uczelniany Samorząd Studentów. Samorządy reprezentują interesy odpowiednio społeczności doktoranckiej i społeczności studenckiej. Ponadto organizują wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym.