Organizatorzy

Organizator

Fundacja Rozwoju KUL

Fundacja Rozwoju KUL została ustanowiona przez Prymasa Polski Księdza Kardynała Józefa Glempa aktem notarialnym w Warszawie 29 czerwca 1989 roku. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Do jej celów należy materialne i niematerialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie. W swojej historii Fundacja Rozwoju KUL zajmowała się różnego rodzaju działalnością. Obecnie obszarem fundacyjnej aktywności są m.in.: realizacja projektów o charakterze społecznym, kulturalnym, naukowym, edukacyjnym i sportowym, współorganizowanie wydarzeń akademickich, zarządzanie Konwiktem Księży Studentów KUL (w tym świadczenie usług noclegowych), prowadzenie NZOZ Poradni Zdrowia KUL „MediKUL” (świadczenie usług medycznych), Akademickiego Centrum Językowego, Barku NO LOGO (świadczenie usług małej gastronomii), Kuluarów Smaków (świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych) oraz Domu Pracy Twórczej „Rajchertówka” w Kazimierzu Dolnym (świadczenie kompleksowych usług hotelowych), a także zarządzanie automatami vendingowymi w budynkach KUL oraz parkingami w części kampusów KUL. Ponadto Fundacja jest udziałowcem Lubelskiej Szkoły Biznesu, którą utworzyła w 1990 roku.

Współorganizatorzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu swojej ponad 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą. KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki przyrodnicze, techniczne i medyczne.

Samorząd Doktorantów KUL i Uczelniany Samorząd Studentów KUL

W ramach Uniwersytetu funkcjonuje Samorząd Doktorantów i Uczelniany Samorząd Studentów. Samorządy reprezentują interesy odpowiednio społeczności doktoranckiej i społeczności studenckiej. Ponadto organizują wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym.