O Konferencji

„Człowiek, społeczeństwo i państwo w niestabilnym świecie”

W dniach 29.11.-01.12.2023 roku w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek, społeczeństwo i państwo w niestabilnym świecie”. Wydarzenie, organizowane przez Fundację Rozwoju KUL wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, jest kolejną odsłoną Forum Obywatelskiego.   

Forum Obywatelskie to cykliczne (organizowane od 2016 roku), interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, którego zasadniczym celem jest podejmowanie ważnych zagadnień społecznych i politycznych oraz tworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dobrych praktyk. Forum dotyczy spraw bieżących oraz wyjątkowo ważnych. Formuła wydarzenia przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, prawa, polityki, dyplomacji, biznesu, mediów.

Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem: „Człowiek, społeczeństwo i państwo w niestabilnym świecie”. W związku z tym podczas wydarzenia zostanie poruszona tematyka aktualnych, wielowątkowych problemów i kryzysów, które dotykają jednostkę, społeczeństwo i państwo.

W ramach wydarzenia odbędą się następujące panele dyskusyjne:

 • „Człowiek i jego otoczenie wobec zagrożeń i wyzwań współczesności”
 • „Porządek prawny w niestabilnym świecie… Współczesne problemy i wyzwania prawa”
 • „Polityka obronna i bezpieczeństwo państwa w niestabilnym świecie”
 • „Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna – dylematy, perspektywy, wyzwania”
 • „Polska, Europa i świat wobec współczesnych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych”
 • „Propaganda i dezinformacja we współczesnym świecie”
 • „Współczesny ład międzynarodowy – dylematy, perspektywy, wyzwania”
 • „Finanse i gospodarka w niestabilnym świecie – dylematy, perspektywy, wyzwania”
 • „Starcie wartości we współczesnym świecie”
 • „Kościół katolicki wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”
 • „Zarządzać państwem w niestabilnym świecie… Państwo wobec współczesnych wyzwań”
 • „Nauka wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych”

Integralną częścią tegorocznego wydarzenia jest seminarium polsko-ukraińskie „Przywództwo w Polsce i Ukrainie w obliczu kryzysu spowodowanego wojną”.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współorganizatorami wydarzenia są: Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Samorząd Doktorantów KUL oraz Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”.

Honorowy Patronat na wydarzeniem objęli Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Fundacja Kierunek Polska, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oraz Pracodawcy Ziemi Lubelskiej.

Wydarzenie kierowane jest w szczególności do pracowników naukowych, studentów i doktorantów uczelni polskich i zagranicznych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych.