Lista Uczestników

Tobiasz Adamczewski

Mirosław Sadowski jest profesorem zwyczajnym w dyscyplinie nauki prawne, od października 2018 r. jest Sędzią Sądu Najwyższego i kieruje Katedrą Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Sadowski bada islamskie prawo rodzinne, cywilne, historię gospodarczą, katolicką naukę społeczną i doktryny polityczne i prawne. Profesor Sadowski opublikował cztery monografie i jest współautorem pięciu książek.